1. mystérijná dráma v Bratislave

V októbri 2012 predstavil rakúsky súbor v Bratislave prvú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera „Brána zasvätenia“ v naštudovaní režiséra Wolfganga Petera.

 

Réžia je veľmi zdržanlivá. Herci sami, so svojími individuálnymi prednosťami a slabosťami, robia divadlo živým a verným životu, ak dostanú potrebný slobodný priestor. Náš spôsob inscenovania sa zakladá an inšpirovanej výmene medzi jednotlivými predstaviteľmi, ktorých okrídľuje a odmeňuje čistá radosť z hry. Režisérovi zostalo iba to, aby tu a tam poskytol podnety a prácu jednotlivých hercov integroval do vyváženého a autentického celku, ktorý je dielu pokiaľ možno čo najvernejší. Chce byť iba pomocníkom pri pôrode pre to čo prichádza, čo postupne vyzrieva v tvorivom dianí prostredníctvom spoločnéj živej výmeny s dielom. (Wolfgang Peter)

Naše zinscenovanie nie je ničím ukončeným, ale to, čo začne premiérou ako jadro, sa môže, dúfame, každým ďalším predstavením živo zmeniť a ďalej rozvinúť. Sme si vedomí toho, že teraz stojíme celkom na začiatku, a mnohé musí ešte zrieť. Srdečne vás pozývame, milé publikum, aby ste nás sprevádzali na tejto napínavej, na poznanie bohatej ceste. (Wolfgang Peter)

K téme mysterijných drám mal Oscar Hansen v Bratislave prednáškový cyklus, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Nezaradené