Archív pre kategóriu psychológia

Psychofonetika – nový vhľad do hlbín psychológie a terapie.

Dielo rakúskeho filozofa a bádateľa Rudolfa Steinera malo vplyv a bolo impulzom k rozvoju nových prístupov v oblastiach pedagogiky, lekárstva, poľnohospodárstva, umenia a i. Mnohé podnety boli rozpracované a metodicky založené v rámci  rozsiahlych prednáškových cyklov, iné len naznačené s tým, že konkrétnu aplikáciu budú musieť ľudia s porozumením vyvinúť neskôr. Ak v oblasti pedagogiky bolo pre učiteľov prvej waldorfskej školy uskutočnených niekoľko desiatok […]