Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

Udo Herrmannstorfer sa vo svojej práci zaoberá hodnotami a princípmi, ktoré by mali dominovať nášmu hľadaniu nových politických systémov ako i novému vzťahu k štátu.

Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

sociálne otázky