Goetheanum

Goetheanum v Dornachu, južne od Bazileja (Švajčiarsko) je domom kultúry a miestom medzinárodných stretnutí a spolupráce. Je sídlom Slobodnej vysokej školy pre duchovnú vedu, inaugurovanej Rudolfom Steinerom v roku 1923, a Všeobecnej antropozofickej spoločnosti. Poskytuje prístrešie výskumným inštitúciám, divadelnému a eurytmickému súboru, vzdelávacím aktivitám a verejnej knižnici. Goetheanum ako Slobodná vysoká škola pre duchovnú vedu poskytuje priestor pre duchovný vývin. Priestor, v ktorom možno nájsť interdisciplinárnu spoluprácu rozličných životných a odborných oblastí. Ale aj priestor, v ktorom môže vzniknúť občiansko-spoločenská iniciatíva uchopujúca výzvy súčasnej doby. Ako sídlo Všeobecnej Antropozofickej spoločnosti vytvára Goetheanum príležitosť pre stretnutie ľudí zo všetkých kultúr a kontinentov.

Budova prvého Goetheana bola monumentálna drevená stavba, ktorá sa začala stavať v roku 1913, otvorená bola v roku 1920, no v roku 1022/1923 na Silvestra bola úmyselne zapálená a celá zhorela. V roku 1924 Rudolf Steiner navrhol tvar druhého Goetheana, ktoré však už bolo stavané zo železobetónu. Bola to vôbec prvá stavba v takýchto plastických formách svojho druhu a veľkosti, postavená touto technológiou.

Interiér prvého Goetheana