Umenie

Umenia sú slobodné — a preto tiež nejestvuje v úzkom zmysle žiadne antropozofické umenie. Jestvuje ale umelecká a kultúrna tvorba obohatená antropozofiou a tiež veľká antropozifická umelecká scéna.

www.anthromedia.net/Kunst.6.0.html