Individuálna práca

Rudolf Steiner venoval veľkú časť svojej práce práve metódam a cestám zameraným na rozvoj duševných schopností. Šlo mu predovšetkým o rozvoj myslenia, cítenia a vôle na takú úroveň, aby následné rozvinutie nadzmyslového vnímania neohrozilo jeho integritu a schopnosť fungovať v bežnom živote. Rudolf Steiner prepracoval a rozvinul metódy rozekruciánskeho školenia do podoby, vhodnej a primeranej človeku 20. storočia.

Rozvinúť schopnosti nadzmyslového vnímania môže každý, predpokladom je len dostatok vôle a morálnej sily. Metódy antropozofického školenia sú zaznamenané vo viacerých prednáškach a spisoch Rudolfa Steinera (napr. v knihe Ako dosiahnuť poznatky o vyšších svetoch – opätovne vyjde knižne v lete 2011).

Zvláštne miesto má v nadzmyslovom školení tzv. 6 vedľajších cvičení, o ktorých sa R. Steiner opakovane zmieňoval v prednáškach. Prívlastok vedľajšie nemajú preto, že by boli menej významné, ale preto, lebo sa vykonávajú popri ostatných. Ich význam je obrovský nielen pre žiaka nadzmyslového školenia, ale pre každého, kto chce svoje vlastné duševné schopnosti dostať pod kontrolu a rozvinúť na vyššiu úroveň.

Ďalšou možnosťou štúdia antropozofie a intezívneho rozvoja osobných duševných schopností je štúdium priamo v Goetheane. Predpokladom je znalosť angličtiny alebo nemčiny. Zoznam a obsah kurzov nájdete TU.