Vydané knihy

 

Ako sa dosahujú poznatky vyšších svetoch?

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch? – Rudolf Steiner

Jeden z kľúčových spisov zakladateľa antropozofie Rudolfa Steinera určený všetkým, čo chcú rozvíjaním a kultivovaním svojich síl nadobudnúť schopnosť vedome poznávať duchovnú dimenziu bytia, ktorá je zmyslovému vnímaniu nedostupná.

Vydavateľstvo Futurum

Mystika na úsvitu novodobého duchovního života – Rudolf Steiner

Jedno z najzásadnejších diel Rudolfa Steinera a modernej európskej ezoteriky vôbec sa po rokoch opäť predstavuje našim čitateľom. Tento dnes už klasický spis, ktorý bol preložený do mnohých svetových jazykov, Vás prevedie hlavnými míľnikmi duchovných dejín ľudstva – učením najvýznamnejších mystikov.

Imaginace ročních dob – Rudolf Steiner

Sledovať beh roku znamená: sledovať veľkú vesmírnu umelkyňu a nechať v sebe znovu ožiť – v mocných obrazoch, ktoré sa potom ale pre ľudskú myseľ stávajú skutočnosťou – tie veci, ktoré Nebo vpisuje do Zeme.

Duchovní hierarchie a jejich zrcadlení ve fyzickém světě – Rudolf Steiner

Materializmus vo svojej oblasti – v určitých medziach – patrí medzi oprávnené svetonázory. Patrí tiež k jednej z veľkých vymožeností novej doby, že z jeho hľadiska boli dosiahnuté rozsiahle vedomosti v oblasti hmoty.

Páté evangelium – Rudolf Steiner

Táto kniha obsahuje prednášky Rudolfa Steinera, ktorých hlavnou témou je popis udalostí zo života Ježiša Krista, ktoré nie sú zahrnuté v štyroch kanonických (prípadne ani v ďalších) evanjeliách. Tieto prednášky zaujímajú v celom prednáškovom diele Rudolfa Steinera zvláštne, jedinečné postavenie, čo bude môcť potvrdiť každý, kto sa s nimi..

Theosofie – Rudolf Steiner

Theosofie je prvou knihou Rudolfa Steinera obsahujúcou sústavu základných pojmov. O tieto základné pojmy potom mohol v nasledujúcich rokoch oprieť svoj výklad o ďalších, vyšších oblastiach nadzmyslového svet, ako to dokladajú jeho spisy a nespočetné cykly jeho prednášok.