Mystika na úsvitu novodobého duchovního života

Jedno z najzásadnejších diel Rudolfa Steinera a modernej európskej ezoteriky vôbec sa po rokoch opäť predstavuje našim čitateľom. Tento dnes už klasický spis, ktorý bol preložený do mnohých svetových jazykov, Vás prevedie hlavnými míľnikmi duchovných dejín ľudstva – učením najvýznamnejších mystikov západného sveta, – a ukáže Vám, ako čítať ich diela, aby ste správne pochopili súvislosti medzi ich myšlienkovými svetmi a duchovnými skúsenosťami. Rudolf Steiner s metodickosťou sebe vlastnou sprevádza čitateľa dielom takých osobností, ako boli Majster Eckhart, Mikuláš Kusánsky, Jakob Böhme alebo Giordano Bruno, a ukazuje význam týchto osobností pre našu dobu i pre budúcnosť.

„… musíme hľadať tie prvky novodobej vedy, ktoré vedú k mystike. Na jej základe môžeme znovu dosiahnuť duševnú pádnosť, ktorá sa nezastaví pri temne mystickom, iba citovom vnútornom živote, ale stúpa od mystického východiska k poznaniu ducha. Stredoveká mystika chradla, pretože stratila vedecký podklad, ktorý dvíha sily duše nahor k duchu. Táto knižka chce čitateľa podnietiť k tomu, aby zo správne chápanej novodobej vedy čerpal sily smerujúce do duchovného sveta.“

ISBN: 978-80-247-3180-3 EAN: 9788024731803
Formát: A5 (21×15 cm) Strán 79
Väzba: pevná väzba Jazyk: po česky
Vydal: Grada, Praha 2009 Cena: €7,70