Prepis prednášok

Tajemství dvou Janů na přelomu věků – Sergej Prokofiev

Exkurzia do ríše tónov, Dr. Viktor Thieben – pojednanie o zrkadlení vývoja ľudského ja vo vývoji hudby.

Úvahy o Filozofii slobody, Dr. Viktor Thieben – pojednanie o základnom diele Rudolfa Steinera Filozofia slobody.

Lucifer, Dr. Viktor Thieben – Všeobecná úvaha o Luciferovej bytosti.

Kolobeh roka a sedem umení, Sergej Prokofiev – Prednáška na tému Kolobeh roka a sedem umení, v ktorej sa pojednáva o rytmoch tela, rytmoch Zeme a ich súvislosti s rytmami roka a siedmymi umeniami.

Vysoká škola duchovnej vedy, Sergej Prokofiev

Meditácia a modlitba, Sergej Prokofiev

Dobro a zlo, Sergej Prokofiev

Bernardus Silvestrus, Dr. Viktor Thieben – filozofická úvaha o univerzálnej jednote sveta.

Meditácia základného kameňa. Heinz Zimmermann – prednáška v Bratislave o jednej zo základných meditácii od Rudolfa Steinera „Meditácia základného kameňa.“  Rozvoj myslenia a zmyslového vnímania ako príprava k meditácii, Skladba a rytmy Meditácie základného kameňa.

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, prednášky o týchto drámach od Oskara Hansena