Akcie

11.7.2020, sobota o 19:30, prednáška Petra Neuratha:  „Život Karla Julia Schroera, goetheanistu a učiteľa Rudolfa Steinera“, telocvičňa Waldorfskej školy v Bratislave na Vihorlatskej 10

26.9.2020 Michaelská konferencia v Bratislave

9.-11.10.2020 Konferencia Ruža a kríž v Prahe

24.10.2020 Michaelská konferencia, WŠ, Polárna 1 Košice

12.12.2020 Vianočná konferencia antropozofickej spoločnosti v Bratislave