Akcie

viscum

Občianske združenie Viscum album, o.z., v spolupráci s firmou KLEMO spol. s r.o.

Vás srdečne pozýva na výstavu fotografií

„Imelo – rastlina medzi nebom a zemou“,

Výstava sa bude konať v externých priestoroch

Galérii na Tehelnej vo Zvolene (budova KLEMO)  v dňoch 9.5.2014 a 30.05.2014.

Súčasťou výstavy sú prednášky Jürga Buessa na tému Imelo a liečba rakoviny.

Autor  fotografií a niekoľkých kníh, Jürg Buess, je spolupracovníkom Združenia  pre výskum rakoviny – Hiscia, antroposofického vedeckého inštitútu v Arlesheimu (Švajčiarsko).

Popri fotografickej a publikačnej činnosti je zodpovedný za oblasť plánovania a  farmaceutické výrobné procesy preparátu k liečbe rakoviny Iscador®.

Program výstavy:

9.5.2014 17:00 Vernisáž výstavy – predstavenie  autora Jürga Buessa
9.5.2014 17:30 Prednáška „ Imelo – rastlina medzi nebom a zemou“, Jürg Buess, preklad Ing. Eugen Drgoň
30.5.2014 17:00 Prednáška – „Imelo a liečba rakoviny – preparátom z imela Iscador“, Jürg Buess, preklad Ing. Eugen Drgoň