Členstvo v AS

Antropozofická spoločnosť víta každého, kto je otvorený k poznávaniu duchovnej podstaty človeka a sveta, prípadne chce v tomto smere aktívne pôsobiť a komu leží na srdci rozvoj antropozofie, antropozofického hnutia a spoločnosti.
V širšom kontexte je možné podmienku pre členstvo v AS,  formulovanú v čl. 4 Princípov chápať tak, že členom sa môže stať každý, kto chce pasívne alebo aktívne podporovať jej ciele:

  1. „ Antropozofická spoločnosť má byť spoločenstvom ľudí, ktorí chcú pestovať duševný život v jednotlivom človeku a v ľudskej spoločnosti na základe pravého poznania duchovného sveta.“
  2. „… v súčasnosti existuje skutočná, už mnoho rokov rozpracovávaná a z podstatnej časti už i zverejnená veda o duchovnom svete, a že súčasnej civilizácii chýba starostlivosť o takúto vedu. Táto starostlivosť je úlohou Antropozofickej spoločnosti.“ (Rudolf Steiner)

To znamená, že za cenné a významné pokladáme i ten osobný postoj, ktorý v úsilí AS vidí niečo zmysluplné, prospešné – oprávnené. Formy participácie môžu byť rôzne, od podporného až po intenzívne aktívne, kde sa človek zúčastňuje na študijno-výskumnej práci v konkrétnych témach alebo oblastiach (meditačná prax a ezoterné školenie, pedagogika, biodynamické poľnohospodárstvo, kristológia, medicína,…), alebo takéto aktivity priamo vedie.
Antropozofická spoločnosť nie je elitným združením, ale spoločenstvom hľadajúcich ľudí, ktorí usilujú o duchovné poznanie, navzájom si pri tom pomáhajú, s cieľom dať toto poznanie do služby všetkým ľuďom.

V prípade záujmu o členstvo v Antropozofickej spoločnosti vyplňte vytlačenú prihlášku a zašlite na adresu spoločnosti. Zvlášť vytlačte slovenskú a zvlášť nemeckú, tá druhá putuje do Švajčiarska. Členstvom v Slovenskej AS sa stávate zároveň členom Všeobecnej antropozofickej spoločnosti v Dornachu, Švajčiarsko.
Členský príspevok, ktorý sa používa na podporu činností a úhradu prevádzky spoločnosti, je spravidla 20€ pre dôchodcov a študentov, 50€ pre ostatných (ročne). Ideálne ale je, nastaviť si mesačnú platbu v sume, ktorú chcete mesačne investovať do fungovania spoločnosti. Členské príspevky tvoria hlavný zdroj nášho financovania.