Poľnohospodárstvo

Biologicko-dynamický spôsob hospodárenia sa zakladá na „Poľnohospodárskom kurze“, ktorý sa pod vedením R. Steinera a na žiadosť poľnohospodárov uskutočnil v roku 1924 v Kobierzyciach (PL). Poľnohospodári a záhradníci hospodáriaci biologicko-dynamickým spôsobom zohľadňujú pozemské a kozmické životné suvislosti a rytmy. Tie ich, popri vylúčení chemicko-syntetických hnojí v a pesticídov, vedú k obmene a striedaniu plodín, primeraných konkrétnemu miestu, k ohľaduplnému chovu hospodárskych zvierat a tiež aj k formám  sociálneho spolužitia, ktoré prerastajú klasické rodinné hospodárstva. Používanie  biologicko-dynamických preparátov napomáha oživeniu pôdy a podporu je harmonický vývin rastlín. Vvzájomný súlad životného kolobehu ľudí, zvierat a rastlín vedie k vyvíjaniu sa a rastu „poľnohospodárskeho organizmu“ vrátane individuality hospodárskeho podniku.