Liečebná pedagogika a sociálna terapia

Z pohľadu antropozofie je vývin dieťaťa podmienený niekoľkými skupinami determinantov, napr.: dedičnosť, vplyvy prostredia, vlastnosti večnej individuality a karma, resp. všetko to, čo si individualita prináša so sebou, keď zostupuje z duchovného sveta do fyzického tela a rodí sa ako dieťa, potomok konkrétnych rodičov.

Liečebná pedagogika sa zameriava predovšetkým na deti, ktoré majú v priebehu svojho vývinu problémy – s fyzickým, alebo s duševným zdravím, so správaním, so vzťahmi, so školou a pod.

Tiež báda v oblastiach, ktoré nám môžu niečo povedať o postihnutiach, s ktorými sa rodí, ako sa zdá, čoraz viac detí. Skúma duchovné príčiny rôznych druhov postihnutí, duchovné, ale aj fyzické príčiny chorôb a mnohých iných problémov, hľadá spôsoby nápravy, alebo možnosti, ako sa s danými problémami vyrovnať.

V pohľade liečebnej pedagogiky je podstatné to, že sa nedíva na dieťa len ako na psychologicko-medicínsko-pedagogický subjekt a objekt, ako to robia súčasné spomenuté vedné disciplíny, ale rozširuje tento pohľad o duchovnú dimenziu, ktorá mnohé objasňuje a mnohému nepochopiteľnému dáva zmysel a tým aj možnosť pochopenia, vyrovnania sa a prijatia, ako významných impulzov k ďalšiemu vývinu.

Čo to znamená? Najlepšie bude uviesť aspoň jeden príklad:

Osemročné dievčatko s rozlietanou pozornosťou, svetlými vláskami, jemnej telesnej stavby, veselé, niekedy až dráždivé v prejave, dobrú náladu u nej občas vystrieda smútok zmiešaný so strachom a z úzkosťou, má problémy v škole. Pokiaľ to môžeme zistiť, zdá sa, že v rodinnom kruhu nie sú závažnejšie problémy, dieťa má milujúcich rodičov. V škole sa nedokáže sústrediť, má problémy zapamätať si učivo a nečakané zmeny nálad jej sťažujú život a komplikujú aj jej vzťahy a spoluprácu na hodinách. Jej písmo je vysoko posadené, „lieta“ nad riadkami, samo dievčatko chodí na špičkách, pri chôdzi nedošľapuje na celé chodidlo. Jej kresby sú jemné, svetlé, vyhýba sa sýtym farbám, línie sú trhané a tvary neurčité a väčšinou kostrbaté. Pri rozhovoroch s rodičmi zisťujeme, že neprekonalo takmer žiadnu typickú detskú chorobu, ako sú kiahne, osýpky a pod. Prirodzene, toto je len stručná informácia, pri dôkladnom vyšetrení sa zisťuje oveľa viac podrobností o vývine dieťaťa a o všetkých okolnostiach, ktoré môže dokresliť obraz o jej vývine. Liečebný pedagóg vyvodzuje, že v prípade tohto dievčatka jej astralita nie je v pomere k jej veku dostatočne zostúpená a je potrebné zostaviť stravu, denný režim a školské cvičenia tak, aby sa jej proces inkarnovania do fyzického tela uľahčil.

To znamená, že v jej jedálničku by mala najmä predpoludním prevažovať strava bohatá na minerály, spočiatku len vo varenej forme, aby sa jej astralita nepreťažovala premieňaním surovej zeleniny na teplo. V tomto štádiu je tiež vhodné zaradiť ľahké biele mäso, dobre uvarené. Na konci obedňajšieho a večerného hlavného jedla podať niečo malé sladké. V stavoch smútku a strachu treba odviesť pozornosť a zaujať ju manuálnou činnosťou a pohybom, nejakým športom, alebo mierne namáhavou telesnou prácou, napr. pomáhaním v záhradke a pod. Napokon treba zaradiť hry, v ktorých môže cítiť váhu, tiaž svojho tela, hry, v ktorých sa dupoce, treba nosiť rôzne závažia (prevažovanie sa so spolužiakmi), váľať sa po zemi, trúbiť na trúbe, hrať na bubny a je tu mnoho iných možností. Na hodinách jej možno ponúkať farbičky s hrubšou stopou a maľovanie nasucho širokým štetcom (vymaľúvanie obrázkov), kreslenie dostredivých línií a foriem, učenie sa rytmických riekaniek naspamäť.

V prípade nevyhnutnosti možno doplniť túto terapiu homeopatiou, resp. bylinkami, ale nie vždy je to potrebné.

Tento príklad je vymyslený a trochu prehnaný, nie vždy sa vyskytujú všetky tieto znaky naraz a často sa celkový obraz prekrýva s inými znakmi spôsobenými inými silami a okolnosťami, ktoré si dieťa prinieslo, alebo ktoré pôsobia v jeho bezprostrednom okolí.

Liečebná pedagogika sa snaží upraviť životné podmienky dieťaťa v spolupráci s ním samým a s jeho rodičmi a pedagógmi tak, aby sa nesprávny smer vývinu korigoval, aby sa nedostatočnosti vo vývine doplnili a aby tento postup bol čo najbližší bežnému dennému spôsobu života dieťaťa. Prirodzene, liečebný pedagóg často spolupracuje s lekárom, ktorý navrhne vhodnú liečbu prostriedkami antropozofickej medicíny.