Hospodárstvo

Zámerom je vytvoriť dlhodobo udržateľné hospodárske procesy v zmysle bratskej globalizácie. Smer pri tom udávajú zákonitosti trojčlennosti sociálneho organizmu v kultúre, práve a hospodárstve.

Finančné inštitúcie sa starajú o transparentné narábanie s peniazmi a podporujú projekty s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť, primeranosť životnému prostrediu ako aj sociálne a solidárne projekty.

Aktuálnou témou je iniciatíva pre základný príjem.

Článok k téme základného príjmu z časopisu Das Goetheanum Hojnosť života .