Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie, Rudolf Steiner

Úlohou, ktorú by som si chcel v nasledujúcom výklade pred seba postaviť, má byť povedať niečo o vedeckom charaktere a hodnote duchovného prúdu, ktorému dnes ešte v širokých kruhoch existuje sklon upierať titul „vedecký“. Tento duchovný prúd nesie vzhľadom na rozličné pokusy, ktoré sa svojim spôsobom v našej dobe podnikli, názov teozofia (antropozofia). S týmto názvom boli v dejinách filozofie spojené určité duchovné smery, ktoré sa v priebehu ľudského kultúrneho života z času na čas vždy opäť vynárajú a s ktorými sa to, čo sa v tomto výklade má predostrieť, žiadnym spôsobom nezhoduje, hoci sa to tak v niektorých súvislostiach môže zdať. Preto má v tomto výklade prichádzať do úvahy iba to, čo sa dá charakterizovať ako osobitý spôsob myslenia, a to bez ohľadu na názory, ktoré sú možné vo vzťahu k mnohému, čo sa zvykne označovať za „teozofiu“. – Iba ak sa budeme držať tohto uhla pohľadu, bude možné, aby sme presnejšie vyjadrili to, ako sa dá nahliadať na vzťah duchovného smeru, ktorý tu máme na mysli, k vedecko-filozofickým predstavám dneška.

Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie

Filozofia