Autorov archív

Psychofonetika – nový vhľad do hlbín psychológie a terapie.

Dielo rakúskeho filozofa a bádateľa Rudolfa Steinera malo vplyv a bolo impulzom k rozvoju nových prístupov v oblastiach pedagogiky, lekárstva, poľnohospodárstva, umenia a i. Mnohé podnety boli rozpracované a metodicky založené v rámci  rozsiahlych prednáškových cyklov, iné len naznačené s tým, že konkrétnu aplikáciu budú musieť ľudia s porozumením vyvinúť neskôr. Ak v oblasti pedagogiky bolo pre učiteľov prvej waldorfskej školy uskutočnených niekoľko desiatok […]

Budova Goetheana – Vysokej školy pre duchovnú vedu

Vážení priatelia antropozofie a Antropozofickej spoločnosti. Budova Goetheana ako celosvetového centra antropozofického hnutia potrebuje 100 rokov od položenia jej základov Rudolfom Steinerom (1913) naliehavo našu podporu. Iba vďaka nej  budeme môcť Goetheanum zachovať, obnoviť ho v jeho funkcii a dať mu impulz ako Vysokej škole duchovnej vedy. Na budove je potrebné opraviť strechu, fasády a […]

Zmĺknuté detstvo, Reiner Patzlaff

Práve tak málo ako je možné zážitok z koncertu uchopiť prostredníctvom analýzy tónových frekvencií, práve tak málo vyčerpáva skutočnosť hovoreného slova vytváranie zvukových vĺn a prenos informácií. V pozadí vyslovovaných hlások nestoja kmitajúce hlasivky, ale pohybový umelec, ktorý s najväčšou námahou naladil svoj telesný nástroj tak, že je – na prvý pohľad bez námahy – […]

Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

Udo Herrmannstorfer sa vo svojej práci zaoberá hodnotami a princípmi, ktoré by mali dominovať nášmu hľadaniu nových politických systémov ako i novému vzťahu k štátu. Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

Sociálne a antisociálne pudy v človeku, Rudolf Steiner

Hľadanie nových sociálnych modelov, nových spôsobov organizovania spoločnosti a spolužitia je dnes nesporne spoločenskou témou č.1. Rudolf Steiner poukazuje na aspekty našej prirodzenosti, ktoré nie je možné pri takomto hľadaní opomínať: Toto si sucho a energicky priznať, že človek je súčasne sociálnou aj antisociálnou bytosťou, to je základným predpokladom sociálneho poznania človeka. Môžeme dobre povedať: […]

Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie, Rudolf Steiner

Úlohou, ktorú by som si chcel v nasledujúcom výklade pred seba postaviť, má byť povedať niečo o vedeckom charaktere a hodnote duchovného prúdu, ktorému dnes ešte v širokých kruhoch existuje sklon upierať titul „vedecký“. Tento duchovný prúd nesie vzhľadom na rozličné pokusy, ktoré sa svojim spôsobom v našej dobe podnikli, názov teozofia (antropozofia). S týmto názvom boli v dejinách filozofie spojené určité […]

Hojnosť života, Johannes Wirtz

Hojnosť života Johannes Wirtz Rozmanitosť a vzťahy sú tým, čo tvorí život. Čo hovorí život na základný príjem? Pokus prenášať biologické teórie na človeka viedol v sociálnom darwinizme k pohŕdaniu právami a dôstojnosťou slabých. Dôvod leží v jadre tejto teórie – nazýva sa „boj o prežitie“ a „prežitie silnejšieho“. Ak tu napriek tomu urobíme pokus použiť procesy a interakcie v prírode vôkol človeka ako […]

Rádioaktivita a atómová energia

Napriek tomu, že od katastrofy v Japonsku ubehol nejaký čas, to najťažšie je ešte stále len pred nami: Poučiť sa z toho, čo sa stalo v Fukušime, Černobyle, Jaslovských Bohuniciach či v malom v mnohých ďalších jadrových elektrárňach. Prinášame úryvky z článkov týkajúcich sa „rádioaktívnej“ problematiky – časopis Das Goetheanum a Wikipedia.   Wolfgang Helda: Naučiť sa báť (úvodník) Das Goetheanum č. […]

Oratórium Ten, který jest

6.3.2011 sa v Pražskom Obecním domě uskutočnila svetová premiéra oratória „Ten, který jest“ českého hudobného skladateľa Jaroslava Krčka. Dielo je inšpirované kristológiou Rudolfa Steinera, najmä prednáškovým cyklom s témou Piate evanjelium. Oratórium zaznelo v prevedení Plzenskej filharmónie a hostí a Pražského filharmonického zboru. Autor oratória Jaroslav Krček je český hudobný skladateľ, hudobný režisér, dirigent, zbormajster […]

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, Oskar Hansen

V roku 1910 začal Rudolf Steiner písať mysterijné drámy. Spolu ide o 4 drámy – divadelné hry, ktoré tvoria jeden celok.  Podobne, ako Mozart vo svojej Čarovnej flaute, zobrazuje Steiner proces zasvätenia, iniciácie človeka. V mysterijných drámach však môžeme sledovať osudy hlavných hrdinov cez viacero inkarnácií a vidieť tak dôsledky činov z predošlých inkarnácií. Ponúkame […]

Older Entries »