Budova Goetheana – Vysokej školy pre duchovnú vedu

Vážení priatelia antropozofie a Antropozofickej spoločnosti.
Budova Goetheana ako celosvetového centra antropozofického hnutia potrebuje 100 rokov od položenia jej základov Rudolfom Steinerom (1913) naliehavo našu podporu. Iba vďaka nej  budeme môcť Goetheanum zachovať, obnoviť ho v jeho funkcii a dať mu impulz ako Vysokej škole duchovnej vedy.

Na budove je potrebné opraviť strechu, fasády a terasu, renovovať a vynoviť pódium a technické vybavenie vo Veľkej sále, vytvoriť nové priestory pre prácu Vysokej školy. Celkový odhad nákladov je približne 13,5 milióna CHF.

Preto by sme Vás veľmi radi poprosili, aby ste podľa svojích možností finančne podporili projekt renovácie Goetheana. Pomôže aj akákoľvek menšia suma.

Finančné dary je možné posielať na účet Všeobecnej antropozofickej spoločnosti v GLS banke v Nemecku:

Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft,
Postfach, CH-4143 Dornach, Schweiz
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE53 4306 0967 0000 9881 00
Správa pre prijímateľa: 60310/5402

Alebo na účet Slovenskej antropozofickej spoločnosti v Tatra banke
č. účtu: 2627708976/1100, Správa pre prijímateľa: Renovacia Goetheanum 2013

V Českej republike na účet českej AS: 1129919004/2700 Unicredit bank

Peňažné prostriedky je najvhodnejšie poslať do konca novembra 2012. Ak to nie je možné, finančné prostriedky je možné zaslať aj neskôr.

Podrobnosti v nemeckom jazyku sa nachádzajú na internete na adrese TU:
Srdečne ďakujeme za pomoc a podporu.
Predstavenstvo Slovenskej antropozofickej spoločnosti

Nezaradené