Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, Oskar Hansen

V roku 1910 začal Rudolf Steiner písať mysterijné drámy. Spolu ide o 4 drámy – divadelné hry, ktoré tvoria jeden celok.  Podobne, ako Mozart vo svojej Čarovnej flaute, zobrazuje Steiner proces zasvätenia, iniciácie človeka. V mysterijných drámach však môžeme sledovať osudy hlavných hrdinov cez viacero inkarnácií a vidieť tak dôsledky činov z predošlých inkarnácií.

Ponúkame záznam z prednášok o týchto drámach, ktoré mal Oskar Hansen v roku 2002 na Slovensku.

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera

umenie