Archív pre kategóriu vzdelávanie

Štúdium v Goetheane

Medzinárodné štúdium v Goetheane (Švajčiarsko) ponúka predovšetkým pre mladých ľudí možnosť spoznať základy Antropozofie formou denného štúdia, štúdia popri zamestnaní a umeleckého štúdia. Viac informácií nájdete na strákach štúdia. Denné štúdium Duch ako individuálna skutočnosť Cieľ. Cieľom štúdia je spoznanie a prehĺbenie základných obsahov a metód duchovnej vedy. Ide o denné štúdium. Predpokladá vysokú osobnú angažovanosť. […]