Medzinárodná konferencia Začínanie a Zrodenie: 15. – 17. 11. 2024 v Bratislave

Po úspešnej minuloročnej konferencii Prahové situácie pre vás na jeseň pripravujeme ďalšiu medzinárodnú konferenciu Začínanie a zrodenie, ktorá bude prvou z trojročného cyklu Stávanie sa človekom.

Môžete sa tešiť na lektorov zo Slovenska, Čiech, Nemecka i Maďarska – so svojimi skúsenosťami sa podelia Ivana Bartovičová, Mária Vargová (SK), Tomáš Boněk, Anežka Janátová (CZ), Mathias Girke, Thomas Meiserman (DE) a Mihály Mezei (HU).

Pozrieme sa na tému Začínania a zrodenia z najrôznejších uhlov v osobnej a spoločenskej rovine. Konferencia bude prekladaná do slovenského jazyka.

Budeme radi, ak si v kalendári rezervujete termín 15. – 17. 11. 2024 Podrobnejšie info zverejníme čo najskôr.

Nezaradené