Kalendár

Events in december 2023–január 2024

 • Regulácia a formovanie chrupu - Dr. István Kelemen (WŠ BA)
 • Tvorivá reč (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Spacial Dynamics (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Tvorivá reč ZS (HAT)
 • Stretnutie Spoločenstva kresťanov (HAT)
 • Stretnutie Spoločenstva kresťanov (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Spacial Dynamics (HAT)
 • Vianočná konferencia - 100 r. AS (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Spacial Dynamics (HAT)
 • Christian Rosenkreutz - prednáška R.Hradil (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Tvorivá reč ZS (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Spacial Dynamics (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Tvorivá reč ZS (HAT)
 • Stefano Gasperi (Itália) 3 prednášky (HAT)
 • Stefano Gasperi (Itália) 3 prednášky (HAT)
 • Tvorivá reč MR (HAT)
 • Spacial Dynamics (HAT)