Prahové situácie v živote človeka – Medzinárodná konferencia – Október 2023

… kde sa spolu s antropozofickými lekármi,
psychológmi, farármi obce kresťanov pokúsime spoločne
skúmať oba veľké momenty života – narodenia a smrti,
ale i tie menšie počas neho, keď v nás či okolo nás
niečo staré umrie a niečo nové sa zrodí….

27. – 29. 10. 2023
Miesto: Waldorfská škola, Vihorlatská 10, Bratislava, SK

Dva veľké fenomény v našej existencii – narodenie a smrť – boli v dobách pred Golgotským mystériom prežívané inak, než dnes. Vtedy človek vnímal, že narodením prekĺzol z duchovného bytia do fyzického a vedel, že rovnako hladko prekĺzne i naspäť. Vedel, že smrť i narodenie sú epizódami v jeho nepretržitej existencii. Dnes tento prechod prežívame oveľa dramatickejšie, najmä kvôli neistote, či a čo bude mimo našu fyzickú existenciu.

Smrť a znovuzrodenie nás však v menšom či väčšom sprevádzajú i počas života. Môžeme ich prežiť i pri každom prekonaní prekážky, krízy, momentu slabosti, môžeme ich vnímať pri pozorovaní vývoja dieťaťa, utvárania vzťahov, v rozvoji organizácií a pracovného procesu – sú to situácie, ktoré znamenajú obrat v živote, keď človek ukončí jednu etapu života a začne novú, kvalitatívne odlišnú. Človek takto dostáva príležitosť rozvíjať sa, počas života prežíva smrť a znovuzrodenie a môže pochopiť, že fyzická smrť nemusí znamenať absolútny koniec, ale koniec jednej a začiatok ďalšej etapy v jeho existencii. Znovuzrodenie dáva smer a zmysel ľudskému vývinu.

Počas nášho života neustále stretáme hranice. Narodenie, životné zmeny a krízy, vzťahy s inými ľuďmi, s prírodou a nakoniec aj smrť sú takýmito hranicami. Učíme sa ich vytvárať, prijímať a prekonávať. Prahové situácie nás v jednotlivých fázach života stretávajú ako výzvy, ktoré nás môžu na čas zabrzdiť, alebo môžu znásobiť náš potenciál, rozšíriť naše poznanie, schopnosti. Sú to situácie, v prežívaní ktorých máme možnosť poodhrnúť závoj z tajomstiev našich životov a lepšie pochopiť seba aj iných a kráčať po ceste do večnosti vedomejšie a láskyplnejšie – kým dospejeme k tej rozhodujúcej, ktorá nás prenesie cez najvýznamnejší prah. Ako sa na to pripraviť a ako sa v týchto prahových situáciách odzrkadľuje naše večné bytie, bude súčasťou a zdrojom celého kurikula konferencie.

PROGRAM
piatok 27.10.2023
16:00 – 17:30 registrácia
19:00 – 19:40 prednáška Matthias Girke: Kde sa stretávame s prahom duchovného sveta?
19:40 – 20:30 prednáška Ivana Bartovičová: Krízové momenty v detstve a dospievaní ZMENA!!! prednáška je presunutá na nedeľu v bloku Anežky Janátovej.

19:40 – 20:30 Peter Neurath: Meditácia základného kameňa ako prah.
20:30 – 21:00 hudobné predstavenie

sobota 28.10.2023
8:00 – 8:40 eurytmia Alexandra Fialová / Meditácia základného kameňa Peter Neurath
9:00 – 9:50 prednáška Erich Šašinka: Umelá inteligencia – ľudstvo na prahu?
10:00 – 10:50 prednáška Wolfgang Tomaschitz: Meditácia, zdravie, každodenný život
11:10 – 12:00 prednáška Mária Vargová: Cesta ku svetlu

obed

14:00 – 15:30 pracovné skupiny
16:00 – 17:30 pracovné skupiny

večera

19:00 – 20:00 prednáška Tomáš Boněk: Duchovní procesy a rituály v blízkosti zrození a umírání
20:00 – 20:30 zbor Gloria Dei

nedeľa 29.10.2023
8:00 – 8:40 eurytmia Alexandra Fialová / Meditácia základného kameňa Peter Neurath
9:00 – 9:50 prednáška Anežka Janátová: Matka, nejdůležitější profese v přípravě budoucnosti lidstva
10:00 – 10:50 prednáška Matthias Girke: Aký význam má svetlo a teplo pre zdravie a duševný rozvoj človeka? Meditácia základného kameňa Rudolfa Steinera
11:10 – 12:00 panelová diskusia
12:00 – 12:30 záver

PREDNÁŠATELIA
Ivana Bartovičová: Krízové momenty v detstve a dospievaní
V živote dieťaťa či dospievajúceho človeka sa vyskytujú momenty, ktoré môžu byť zlomové pre jeho ďalší vývoj. Ich správne rozpoznanie alebo nerozpoznanie môže mať vážne, prípadne až osudové dôsledky. Príklady z praxe waldorfskej učiteľky nám pomôžu byť pre tieto situácie viac vnímavými.
Pracovná skupina: k téme prednášky

Tomáš Boněk: Duchovní procesy a rituály v blízkosti zrození a umírání
Počátek a konec života – brány našeho pozemského bytí – prožívají lidé od nepaměti velmi intenzivně. Od pradávna s nimi spojují i různé rituální úkony a obřady, kterými proces zrození a umírání doprovázejí. Zamyslíme se nad tím, jaký smysl tyto obřady mají a jaké děje z pohledu anthroposofie a různých tradic doprovázejí.
Pracovní skupina: Doprovázení nenarozených, zrozených, umírajících a zemřelých z pohledu anthroposofie

Matthias Girke: Kde sa stretávame s prahom duchovného sveta?
Životopis ľudskej bytosti pozná mnoho medzníkov. Detstvo vedie k dospievaniu, dospelosť k starobe. Počas života sa neustále stretávame s uzatváraním, umieraním a znova a znova s novým začiatkom, zrodom. Prah duchovného sveta nie je spojený len s narodením a smrťou človeka, ale nachádza sa denne v našom vlastnom bytí, keď sa pýtame na pravé bytie, žije v medziľudských vzťahoch, keď sa stretávame s druhým človekom ako s duchovnou bytosťou a nachádza sa v našom vzťahu k svetu, k prírode, k makrokozmu. Ako sa stávame čoraz schopnejšími stretnúť a prekročiť tento prah? Aké výzvy vznikajú, aby sme sa dostali k vlastnej pravej podstate, stretli sa s podstatou druhej ľudskej bytosti a spoznali svoj vzťah k svetu?
Pracovná skupina: k téme prednášky

Anežka Janátová: Matka, nejdůležitější profese v přípravě budoucnosti lidstva
Na „profesi“ matky neexistuje odborné vzdělávaní. Až donedávna se opírala o instinkty, které udržovaly lidský rod. Ale instinkty postupně vyhasínají a my se budeme muset naučit mnoho skutečností, které byly pro dřívější generace samozřejmostí, uchopovat jasným vědomím. První z těchto dřívějších samozřejmostí, které musíme jasným vědomím uchopit, je, že dítě není zmenšený dospělý člověk. Druhou je úloha otce v období zrání dítěte. Dětský svět je tvořen jinými zákony, než si představuje náš intelekt a jejich nerespektování se projeví až v dospělém člověku.
Pracovná skupina: k téme prednášky

Erich Šašinka: Umelá inteligencia – ľudstvo na prahu?
Dostávame do rúk novú Pandorinu skrinku, alebo je umelá inteligencia len ďalším z radu technologických vylepšení, na ktoré si zvykneme rovnako rýchlo ako na tie predchádzajúce? Môže umelá inteligencia priniesť prelom v oblasti kultúry (mysle), práva a ekonomiky? Sme na tento nový fenomén pripravení?

Wolfgang Tomaschitz: Meditácia, zdravie, každodenný život
Každodenný život väčšiny ľudí má dnes tendenciu spôsobovať nám choroby a oslabovať nás. Antropozofická meditácia tomu môže čeliť niečím liečivým na každodennej (alebo aspoň pravidelnej) báze. Tak ako sa v budúcnosti musí stať individuálnou medicína, musí sa ňou stať aj meditačná prax, ak má byť účinná. Rád by som predstavil niekoľko názorov a uviedol ich do spoločného rozhovoru.
Pracovná skupina: k téme prednášky

Mária Vargová: Cesta ku svetlu
Aké procesy prebiehajú v organizácii ľudskej bytosti v období prechodu cez prah smrti. Ako sa na to môžeme pripraviť a ako môžeme pomôcť našim blízkym pri prechode prahom. Čo sa deje prvé hodiny, dni, týždne, mesiace po smrti. Ako a prečo je dobré sa usilovať zostať v spojení s našimi blízkymi. To, čo súčasná kultúra prežíva ako smrť, je v skutočnosti zasvätením.
Pracovná skupina: Cvičenia Poznávania vyšších svetov ako príprava na prahové situácie v živote človeka

 

Prihlasovanie TU.

FLYER Prahove_situacie_v_zivote-comp