Z kroniky Akáša

V našom svete totiž existuje niečo mimo čas a priestor, čo gnóza, teozofia i antropozofia nazýva kronikou Akáša, v čom je zvláštnou formou ako živý obraz zaznamenaný každý okamih, každá udalosť, myšlienka, úmysel. V tejto kronike dokázali čítať zasvätenci jednotlivých kultúrnych epoch a čerpať z nej poznatky pre napĺňanie svojho poslania.

Z kroniky Akáša.pdf