Úvahy o Filozofii slobody, Dr. Viktor Thieben

Problematika Filozofie slobody je veľmi zvláštna a ako vieme, aj v Steinerovom životnom diele ojedinelá. Predpokladá lepšie poznanie okolností, ktoré viedli k jej vzniku a k napísaniu tejto knihy, ktorú Steiner sám výslovne pokladá za svoje najdôležitejšie dielo. Poznanie týchto okolností nám pomôže hlbšie vniknúť do problémov, ba nielen to, ale ukáže nám celé Steinerovo dielo v hlbšom svetle a v nových perspektívach, v nových aspektoch.

K tejto problematike treba pristupovať z rôznych strán, pričom nemožno očakávať, že na prvý, druhý či tretí krát sa môže získať nejaká vyčerpávajúca informácia. Je isté, že pre niekoho, kto sa filozofiou nezaoberal, pre niekoho, kto má ťažkosti, a to prirodzené ťažkosti, uvedomiť si pojmy ako vnímanie, subjekt, objekt a ešte veľa iných, operovať s nimi, kombinovať; pre takého človeka predstavuje Filozofia slobody veľké ťažkosti a je veľmi náročná.
Najskôr by som snáď povedal niečo, čo patrí k úplne novým predpokladom vzniku tohto diela. Ako vieme, od gréckej doby, predovšetkým zásluhou Aristotelovej logiky, ľudské myslenie dostalo impulz, veľmi silný impulz, obrátiť sa viac–menej celou svojou silou k hmotnému svetu, k  problematike tohto materiálneho života od narodenia po smrť. Práve preto vznikla Aristotelova logika – aby to, čo predtým zasvätenci a žiaci mystérií bádali v „písme hviezd“, ako sa hovorilo, v Býkovi, Rakovi, Škorpiónovi atď., našlo svoj príslušný odraz v ľudskom mozgu. Aby sa človek nedíval na hviezdne nebo a povedal: tam je Rak a to znamená to a to (čo prežíval ešte akosi polojasnovidne); ale hovoril v kategóriách, v tomto konkrétnom prípade o kategórii priestoru (ďalej napr. Lev – kategória času, Baran – kategória aktivity..). Teda mal sa naučiť na základe Aristotelovej logiky vnímať svet v dvanástich kategóriách. Teda vlastne v desiatich kategóriách, lebo znamenie Panny bolo chápané spolu so znamením Škorpióna a Váh ako kategória substancie. O tomto probléme nebudem ďalej hovoriť, ale z tých dvanástich znamení zverokruhu vzniklo desať Aristotelových kategórií, ktoré predstavujú základ vedeckého myslenia.

. . .

Úvahy o Filozofii slobody

Filozofia