Sociálne a antisociálne pudy v človeku, Rudolf Steiner

Hľadanie nových sociálnych modelov, nových spôsobov organizovania spoločnosti a spolužitia je dnes nesporne spoločenskou témou č.1. Rudolf Steiner poukazuje na aspekty našej prirodzenosti, ktoré nie je možné pri takomto hľadaní opomínať:

Toto si sucho a energicky priznať, že človek je súčasne sociálnou aj antisociálnou bytosťou, to je základným predpokladom sociálneho poznania človeka. Môžeme dobre povedať: snažím sa o to, stať sa sociálnou bytosťou – a človek sa o to aj musí snažiť, lebo bez toho, aby bol sociálnou bytosťou, by vôbec nedokázal s ľuďmi správne spolunažívať. Ale zároveň je v ľudskej prirodzenosti neprestajne proti sociálnosti bojovať, neprestajne byť antisociálnou bytosťou.

Sociálne a antisociálne pudy v človeku, Rudolf Steiner GA186

sociálne otázky