Rudolf Steiner: Hlavné body sociálnej otázky, Predslov a úvod k 41. až 80. tisícemu vydaniu

Keď sa koncom mája roku 1917 obrátil gróf Otto von Lerchenfeld na Rudolfa Steinera s otázkou, ako dostať spoločenský vývoj zo slepej uličky, prišiel Rudolf Steiner s myšlienku trojčlennosti sociálneho organizmu. Krátko na to Rudolf Steiner vydal dve memorandá, v ktorých chcel túto myšlienku priblížiť zodpovedným politikom. Konečne v roku 1919 sa s touto myšlienkou obrátil na širokú verejnosť vydaním knihy Hlavné body sociálnej otázky, Die Kernpunkte der sozialen Frage, v českom preklade http://www.martinus.sk/?uItem=212505. Z tejto knihy tu teraz podkladáme predslov.

Rudolf Steiner: Hlavné body sociálnej otázky, Predslov a úvod k 41. až 80. tisícemu vydaniu

sociálne otázky