Autorov archív

Rozporuplné výsledky výskumu

Ron Dunselman, 20. januára 2022 Pohľad na tri publikácie, ktoré sa zaoberajú vírusom Covid-19 a očkovaním z duchovného hľadiska. Autor a autorka sa prezentujú ako jasnovidci a prichádzajú k veľmi odlišným záverom. Judith von Halle vo svojej knihe Die Coronavirus-Pandemie – Anthroposophische Gesichtspunkte (Koronavírusová pandémia – antropozofické hľadiská) rýchlo prichádza s kritikou Spravodajcu lekárskej sekcie Slobodnej vysokej školy duchovných vied […]

Nevedecké a manipulatívne

Tido von Schoen-Angerer, Thomas Breitkreuz, Matthias Girke, Georg Soldner, 20. januára 2022 Thomas Mayer a okruh viac než 50 anonymne vystupujúcich ľudí vo Švajčiarsku a Nemecku v knihe „Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht (Očkovanie proti korone z duchovného hľadiska)“ informujú o svojich „nadzmyslových pozorovaniach“ ochorenia na Covid 19 a očkovania proti koronavírusu. Rôzne pracovné skupiny, ktoré sa zdajú byť navzájom voľne prepojené, […]

Otázka dialógu vo vede

Redakcia das Goetheanum, 17. januára 2022 Recenzie kníh (tu, tu) Judith von Halle a Thomasa Mayera o pandémii koronavírusu v časopise „das Goetheanum“ č. 3/4 viedli k množstvu ohlasov, ktoré tu uvádzame vo vybranej a skrátenej podobe. Možno nás tieto ďalšie myšlienky a odkazy budú inšpirovať k tomu, aby sme prekročili hranice pozícií a postojov […]

Pandémia koronavírusu – aspekty a perspektívy

Matthias Girke, Georg Soldner, 19. marca 2020 Nový koronavírus SARS-CoV-2 sa šíri po celom svete a vedie k bezprecedentným dôsledkom a obmedzeniam verejného života a občianskych práv. Príznaky infekcie, ktorá je často mierna, týkajú sa najmä dýchacích ciest a kardiovaskulárneho systému. Okrem všeobecných príznakov ako sú horúčka, bolesť svalov a únava, môžu byť vážne postihnuté najmä pľúca. V prípade, že sa tam […]

Štatistika a odcudzenie

Brigitte Hilmer Pandémia sa ukazuje ako globálna udalosť so závažným dosahom, ktorá odkrýva naše vzťahy k sebe navzájom a ku svetu. Ak sa pokúsime túto udalosť pochopiť, posúdiť jej priebeh a rozmery, vysvetlenie sa ihneď rozdelí na rôzne uhly pohľadu. Existujú podmienky, bez ktorých by sa vírus neobjavil, nemohol by sa tak rýchlo rozšíriť, reakcie na neho by […]

Každý človek myslí. Perspektívy vnútornej demokracie.

Rozhovor s Geraldom Häfnerom. Pri mnohých politických otázkach sa uvádza ako argument veda, napríklad pri ekológii alebo homeopatii. Pritom však vieme, že i veda sa vyvíja a žije z diskusie. V politike sa vedeckému poznaniu niekedy načúva, niekedy sa inštrumentalizuje, inokedy ignoruje. Aký má byť vzťah medzi oboma? Pýtal sa Louis Defèche. Nakoľko môže veda […]

Svetlo v zatmení Európy

Peter Selg  Aká je identita Európy? Má Európa ešte nejakú úlohu vo svete? Má stredná Európa ešte nejakú úlohu v Európe? Zdá sa, že zápas o Európu sa odohráva medzi ekonomickými silami globalizácie a politickými silami nacionalizmu. Naproti tomu Peter Selg upriamuje pohľad na kultúrno-duchovný rozmer tohto zápasu. Existuje jeden výrok Rudolfa Steinera, ktorý začína vetou: „Dívam sa […]

Rudolf Steiner: Hlavné body sociálnej otázky, Predslov a úvod k 41. až 80. tisícemu vydaniu

Keď sa koncom mája roku 1917 obrátil gróf Otto von Lerchenfeld na Rudolfa Steinera s otázkou, ako dostať spoločenský vývoj zo slepej uličky, prišiel Rudolf Steiner s myšlienku trojčlennosti sociálneho organizmu. Krátko na to Rudolf Steiner vydal dve memorandá, v ktorých chcel túto myšlienku priblížiť zodpovedným politikom. Konečne v roku 1919 sa s touto myšlienkou obrátil na širokú verejnosť vydaním […]

Rudolf Steiner: Meradlo pokroku

Akým smerom sa má človek rozvíjať? Čo je potrebné na utváranie slobodného spoločenstva? Ako priviesť do súladu individualitu a spoločnosť? Rudolf Steiner počas svojej verejnej činnosti nezostával iba pri pozorovaní a skúmaní, ale zaoberal sa aj otázkami praktickej realizácie duchovnovedných myšlienok. Walter Kugler a Ulrich Rösch vybrali články a prednášky Rudolfa Steinera, ktoré sumarizujú a ukazujú rozvíjanie jeho názoru na […]