3. mystérijná dráma v Bratislave

Po ďalšom roku, predstaví rakúsky súbor v poradí tretiu mystérijnú drámu R. Steinera: Strážca prahu. Pozvánku nájdete v článku, verziu pre tlač tu. Formulár pre rezerváciu listkov nájdete tu.  

umenie

2. mystérijná dráma v Bratislave

Presne po roku, predstavil rakúsky súbor v Bratislave druhú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera „Skúška duše“ v naštudovaní režiséra Wolfganga Petera.   Predstavenie sa uskutočnilo 26. októbra 2013 o 16:00, v Divadle Malá scéna STU a trvalo približne do 21:30. Predstavenie odznelo v originálnom nemeckom jazyku s českými premietanými titulkami. Zostávajúce dve drámy budú predstavené v týchto termínoch: 25.10.2014 – 3. mystérijná […]

umenie

Psychofonetika – nový vhľad do hlbín psychológie a terapie.

Dielo rakúskeho filozofa a bádateľa Rudolfa Steinera malo vplyv a bolo impulzom k rozvoju nových prístupov v oblastiach pedagogiky, lekárstva, poľnohospodárstva, umenia a i. Mnohé podnety boli rozpracované a metodicky založené v rámci  rozsiahlych prednáškových cyklov, iné len naznačené s tým, že konkrétnu aplikáciu budú musieť ľudia s porozumením vyvinúť neskôr. Ak v oblasti pedagogiky bolo pre učiteľov prvej waldorfskej školy uskutočnených niekoľko desiatok […]

psychológia

Budova Goetheana – Vysokej školy pre duchovnú vedu

Vážení priatelia antropozofie a Antropozofickej spoločnosti. Budova Goetheana ako celosvetového centra antropozofického hnutia potrebuje 100 rokov od položenia jej základov Rudolfom Steinerom (1913) naliehavo našu podporu. Iba vďaka nej  budeme môcť Goetheanum zachovať, obnoviť ho v jeho funkcii a dať mu impulz ako Vysokej škole duchovnej vedy. Na budove je potrebné opraviť strechu, fasády a […]

Nezaradené

1. mystérijná dráma v Bratislave

V októbri 2012 predstavil rakúsky súbor v Bratislave prvú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera „Brána zasvätenia“ v naštudovaní režiséra Wolfganga Petera.

Nezaradené

Antropozofia a budúcnosť rozumu, Karl-Martin Dietz

Čo vlastne znamená vedeckosť? V Miléte raz slúžka pri naberaní vody nazrela do studne a objavila tam filozofa Tálesa. Nazdávala sa, že tam spadol, a vysmiala ho pre jeho odtrhnutosť od reality. Toľko známa anekdota. Slúžke zjavne nezišlo na um, že tam mohol zostúpiť úmyselne, napríklad aby mohol bez rušivého bočného svetla pozorovať oblohu.  – […]

Filozofia

Zmĺknuté detstvo, Reiner Patzlaff

Práve tak málo ako je možné zážitok z koncertu uchopiť prostredníctvom analýzy tónových frekvencií, práve tak málo vyčerpáva skutočnosť hovoreného slova vytváranie zvukových vĺn a prenos informácií. V pozadí vyslovovaných hlások nestoja kmitajúce hlasivky, ale pohybový umelec, ktorý s najväčšou námahou naladil svoj telesný nástroj tak, že je – na prvý pohľad bez námahy – […]

umenie

Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

Udo Herrmannstorfer sa vo svojej práci zaoberá hodnotami a princípmi, ktoré by mali dominovať nášmu hľadaniu nových politických systémov ako i novému vzťahu k štátu. Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

sociálne otázky

Sociálne a antisociálne pudy v človeku, Rudolf Steiner

Hľadanie nových sociálnych modelov, nových spôsobov organizovania spoločnosti a spolužitia je dnes nesporne spoločenskou témou č.1. Rudolf Steiner poukazuje na aspekty našej prirodzenosti, ktoré nie je možné pri takomto hľadaní opomínať: Toto si sucho a energicky priznať, že človek je súčasne sociálnou aj antisociálnou bytosťou, to je základným predpokladom sociálneho poznania človeka. Môžeme dobre povedať: […]

sociálne otázky

Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie, Rudolf Steiner

Úlohou, ktorú by som si chcel v nasledujúcom výklade pred seba postaviť, má byť povedať niečo o vedeckom charaktere a hodnote duchovného prúdu, ktorému dnes ešte v širokých kruhoch existuje sklon upierať titul „vedecký“. Tento duchovný prúd nesie vzhľadom na rozličné pokusy, ktoré sa svojim spôsobom v našej dobe podnikli, názov teozofia (antropozofia). S týmto názvom boli v dejinách filozofie spojené určité […]

Filozofia

« Newer Entries - Older Entries »