Ročná téma 2017/18: Svetlo a teplo pre ľudskú dušu

Ako nadobudneme schopnosť vytvárať zmier prostredníctvom Meditácie základného kameňa — po 100 rokoch od impulzu trojčlennosti? Vážení priatelia Antropozofickej spoločnosti, milí spolupracovníci antropozofického hnutia, milí priatelia! V posledných rokoch sme v rozličných smeroch pracovali s otázkou poznania seba a sveta, postupne sme prišli až po úlohu zla vo vývoji duše vedomej. Naše súčasné dianie — […]

Nezaradené

Svetlo v zatmení Európy

Peter Selg  Aká je identita Európy? Má Európa ešte nejakú úlohu vo svete? Má stredná Európa ešte nejakú úlohu v Európe? Zdá sa, že zápas o Európu sa odohráva medzi ekonomickými silami globalizácie a politickými silami nacionalizmu. Naproti tomu Peter Selg upriamuje pohľad na kultúrno-duchovný rozmer tohto zápasu. Existuje jeden výrok Rudolfa Steinera, ktorý začína vetou: „Dívam sa […]

sociálne otázky

Rudolf Steiner: Hlavné body sociálnej otázky, Predslov a úvod k 41. až 80. tisícemu vydaniu

Keď sa koncom mája roku 1917 obrátil gróf Otto von Lerchenfeld na Rudolfa Steinera s otázkou, ako dostať spoločenský vývoj zo slepej uličky, prišiel Rudolf Steiner s myšlienku trojčlennosti sociálneho organizmu. Krátko na to Rudolf Steiner vydal dve memorandá, v ktorých chcel túto myšlienku priblížiť zodpovedným politikom. Konečne v roku 1919 sa s touto myšlienkou obrátil na širokú verejnosť vydaním […]

sociálne otázky

Rudolf Steiner: Meradlo pokroku

Akým smerom sa má človek rozvíjať? Čo je potrebné na utváranie slobodného spoločenstva? Ako priviesť do súladu individualitu a spoločnosť? Rudolf Steiner počas svojej verejnej činnosti nezostával iba pri pozorovaní a skúmaní, ale zaoberal sa aj otázkami praktickej realizácie duchovnovedných myšlienok. Walter Kugler a Ulrich Rösch vybrali články a prednášky Rudolfa Steinera, ktoré sumarizujú a ukazujú rozvíjanie jeho názoru na […]

sociálne otázky

4. mystérijná dráma v Bratislave: Prebudenie duší

Po ďalšom roku, predstaví rakúsky súbor v poradí štvrtú, poslednú mystérijnú drámu R. Steinera: Prebudenie duší. Drámu uvedieme v divadle Malá scéna STU, 17. 10. 2015 16:00 – 22:00. Plagát pre vytlačenie si môžete stiahnúť tu, online rezervácia lístkov je tu. Z obsahu: Hilarius Gottgetreu prebral od svojho otca vedenie drevárskej fabriky a chce preorientovať výrobu […]

umenie

3. mystérijná dráma v Bratislave

Po ďalšom roku, predstaví rakúsky súbor v poradí tretiu mystérijnú drámu R. Steinera: Strážca prahu. Pozvánku nájdete v článku, verziu pre tlač tu. Formulár pre rezerváciu listkov nájdete tu.  

umenie

2. mystérijná dráma v Bratislave

Presne po roku, predstavil rakúsky súbor v Bratislave druhú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera „Skúška duše“ v naštudovaní režiséra Wolfganga Petera.   Predstavenie sa uskutočnilo 26. októbra 2013 o 16:00, v Divadle Malá scéna STU a trvalo približne do 21:30. Predstavenie odznelo v originálnom nemeckom jazyku s českými premietanými titulkami. Zostávajúce dve drámy budú predstavené v týchto termínoch: 25.10.2014 – 3. mystérijná […]

umenie

Psychofonetika – nový vhľad do hlbín psychológie a terapie.

Dielo rakúskeho filozofa a bádateľa Rudolfa Steinera malo vplyv a bolo impulzom k rozvoju nových prístupov v oblastiach pedagogiky, lekárstva, poľnohospodárstva, umenia a i. Mnohé podnety boli rozpracované a metodicky založené v rámci  rozsiahlych prednáškových cyklov, iné len naznačené s tým, že konkrétnu aplikáciu budú musieť ľudia s porozumením vyvinúť neskôr. Ak v oblasti pedagogiky bolo pre učiteľov prvej waldorfskej školy uskutočnených niekoľko desiatok […]

psychológia

Budova Goetheana – Vysokej školy pre duchovnú vedu

Vážení priatelia antropozofie a Antropozofickej spoločnosti. Budova Goetheana ako celosvetového centra antropozofického hnutia potrebuje 100 rokov od položenia jej základov Rudolfom Steinerom (1913) naliehavo našu podporu. Iba vďaka nej  budeme môcť Goetheanum zachovať, obnoviť ho v jeho funkcii a dať mu impulz ako Vysokej škole duchovnej vedy. Na budove je potrebné opraviť strechu, fasády a […]

Nezaradené

1. mystérijná dráma v Bratislave

V októbri 2012 predstavil rakúsky súbor v Bratislave prvú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera „Brána zasvätenia“ v naštudovaní režiséra Wolfganga Petera.

Nezaradené

« Newer Entries - Older Entries »