Zmĺknuté detstvo, Reiner Patzlaff

Práve tak málo ako je možné zážitok z koncertu uchopiť prostredníctvom analýzy tónových frekvencií, práve tak málo vyčerpáva skutočnosť hovoreného slova vytváranie zvukových vĺn a prenos informácií. V pozadí vyslovovaných hlások nestoja kmitajúce hlasivky, ale pohybový umelec, ktorý s najväčšou námahou naladil svoj telesný nástroj tak, že je – na prvý pohľad bez námahy – […]

umenie

Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

Udo Herrmannstorfer sa vo svojej práci zaoberá hodnotami a princípmi, ktoré by mali dominovať nášmu hľadaniu nových politických systémov ako i novému vzťahu k štátu. Jedinec a stát, Udo Herrmannstorfer

sociálne otázky

Sociálne a antisociálne pudy v človeku, Rudolf Steiner

Hľadanie nových sociálnych modelov, nových spôsobov organizovania spoločnosti a spolužitia je dnes nesporne spoločenskou témou č.1. Rudolf Steiner poukazuje na aspekty našej prirodzenosti, ktoré nie je možné pri takomto hľadaní opomínať: Toto si sucho a energicky priznať, že človek je súčasne sociálnou aj antisociálnou bytosťou, to je základným predpokladom sociálneho poznania človeka. Môžeme dobre povedať: […]

sociálne otázky

Zrkadlené ja – Psychologické základy a epistemologický názor antropozofie, Rudolf Steiner

Úlohou, ktorú by som si chcel v nasledujúcom výklade pred seba postaviť, má byť povedať niečo o vedeckom charaktere a hodnote duchovného prúdu, ktorému dnes ešte v širokých kruhoch existuje sklon upierať titul „vedecký“. Tento duchovný prúd nesie vzhľadom na rozličné pokusy, ktoré sa svojim spôsobom v našej dobe podnikli, názov teozofia (antropozofia). S týmto názvom boli v dejinách filozofie spojené určité […]

Filozofia

Hojnosť života, Johannes Wirtz

Hojnosť života Johannes Wirtz Rozmanitosť a vzťahy sú tým, čo tvorí život. Čo hovorí život na základný príjem? Pokus prenášať biologické teórie na človeka viedol v sociálnom darwinizme k pohŕdaniu právami a dôstojnosťou slabých. Dôvod leží v jadre tejto teórie – nazýva sa „boj o prežitie“ a „prežitie silnejšieho“. Ak tu napriek tomu urobíme pokus použiť procesy a interakcie v prírode vôkol človeka ako […]

základný príjem

Rádioaktivita a atómová energia

Napriek tomu, že od katastrofy v Japonsku ubehol nejaký čas, to najťažšie je ešte stále len pred nami: Poučiť sa z toho, čo sa stalo v Fukušime, Černobyle, Jaslovských Bohuniciach či v malom v mnohých ďalších jadrových elektrárňach. Prinášame úryvky z článkov týkajúcich sa „rádioaktívnej“ problematiky – časopis Das Goetheanum a Wikipedia.   Wolfgang Helda: Naučiť sa báť (úvodník) Das Goetheanum č. […]

veda a technika

Oratórium Ten, který jest

6.3.2011 sa v Pražskom Obecním domě uskutočnila svetová premiéra oratória „Ten, který jest“ českého hudobného skladateľa Jaroslava Krčka. Dielo je inšpirované kristológiou Rudolfa Steinera, najmä prednáškovým cyklom s témou Piate evanjelium. Oratórium zaznelo v prevedení Plzenskej filharmónie a hostí a Pražského filharmonického zboru. Autor oratória Jaroslav Krček je český hudobný skladateľ, hudobný režisér, dirigent, zbormajster […]

umenie

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, Oskar Hansen

V roku 1910 začal Rudolf Steiner písať mysterijné drámy. Spolu ide o 4 drámy – divadelné hry, ktoré tvoria jeden celok.  Podobne, ako Mozart vo svojej Čarovnej flaute, zobrazuje Steiner proces zasvätenia, iniciácie človeka. V mysterijných drámach však môžeme sledovať osudy hlavných hrdinov cez viacero inkarnácií a vidieť tak dôsledky činov z predošlých inkarnácií. Ponúkame […]

umenie

Kolobeh roka a sedem umení, Sergej Prokoffiev

Jedno z najväčších tajomstiev kolobehu roka spočíva v tom, že je živúcim organizmom. K živému organizmu ale prináleží vždy životný rytmus. Takéto rytmy poznáme v ľudskom živote. Jedným z najdôležitejších je rytmus nádychu a výdychu, iným rytmus striedania dňa a noci. Z duchovnej vedy je známe, že počas dňa pôsobia všetky štyri bytostné články človeka […]

umenie

Exkurzia do ríše tónov, Dr. Viktor Thieben

Každý človek zaoberajúci sa hudbou v najširšom zmysle slova, človek ktorý je milovníkom vážnej hudby, si kladie rozličné otázky v súvislosti s hudobným zážitkom, ktorý sa vymyká zo všetkých ostatných zážitkov nášho života. Všimnime si bližšie skutočnosti vedúce nás do ríše tónov. Vieme, čo prežívame pri hudbe, avšak položme si otázku: Je táto ríša jednotná? […]

umenie

« Newer Entries - Older Entries »