Oratórium Ten, který jest

6.3.2011 sa v Pražskom Obecním domě uskutočnila svetová premiéra oratória „Ten, který jest“ českého hudobného skladateľa Jaroslava Krčka. Dielo je inšpirované kristológiou Rudolfa Steinera, najmä prednáškovým cyklom s témou Piate evanjelium. Oratórium zaznelo v prevedení Plzenskej filharmónie a hostí a Pražského filharmonického zboru. Autor oratória Jaroslav Krček je český hudobný skladateľ, hudobný režisér, dirigent, zbormajster […]

umenie

Mysterijné drámy Rudolfa Steinera, Oskar Hansen

V roku 1910 začal Rudolf Steiner písať mysterijné drámy. Spolu ide o 4 drámy – divadelné hry, ktoré tvoria jeden celok.  Podobne, ako Mozart vo svojej Čarovnej flaute, zobrazuje Steiner proces zasvätenia, iniciácie človeka. V mysterijných drámach však môžeme sledovať osudy hlavných hrdinov cez viacero inkarnácií a vidieť tak dôsledky činov z predošlých inkarnácií. Ponúkame […]

umenie

Kolobeh roka a sedem umení, Sergej Prokoffiev

Jedno z najväčších tajomstiev kolobehu roka spočíva v tom, že je živúcim organizmom. K živému organizmu ale prináleží vždy životný rytmus. Takéto rytmy poznáme v ľudskom živote. Jedným z najdôležitejších je rytmus nádychu a výdychu, iným rytmus striedania dňa a noci. Z duchovnej vedy je známe, že počas dňa pôsobia všetky štyri bytostné články človeka […]

umenie

Exkurzia do ríše tónov, Dr. Viktor Thieben

Každý človek zaoberajúci sa hudbou v najširšom zmysle slova, človek ktorý je milovníkom vážnej hudby, si kladie rozličné otázky v súvislosti s hudobným zážitkom, ktorý sa vymyká zo všetkých ostatných zážitkov nášho života. Všimnime si bližšie skutočnosti vedúce nás do ríše tónov. Vieme, čo prežívame pri hudbe, avšak položme si otázku: Je táto ríša jednotná? […]

umenie

Nové veci na webe …

Tento víkend – zaujímavé stretnutie  v sobotu –  kliknite na Akcie. V sekcii Prepis prednášok je viacero nových príspevkov. Knihy na objednávku i na stiahnutie.

Nezaradené

Úvahy o Filozofii slobody, Dr. Viktor Thieben

Problematika Filozofie slobody je veľmi zvláštna a ako vieme, aj v Steinerovom životnom diele ojedinelá. Predpokladá lepšie poznanie okolností, ktoré viedli k jej vzniku a k napísaniu tejto knihy, ktorú Steiner sám výslovne pokladá za svoje najdôležitejšie dielo. Poznanie týchto okolností nám pomôže hlbšie vniknúť do problémov, ba nielen to, ale ukáže nám celé Steinerovo […]

Filozofia

« Newer Entries